برای اخذ نوبت ویزیت دکتر پرهام فراهانی میتوانید از طریق وبسایت شفاداک اقدام نمایید

همچنین برای اخذ نوبت عمل و مشاوره پیش از عمل میتوانید با شماره09352685396تماس حاصل نمایید