جراحی لاپاراسکوپی رحم و تخمدان+هزینه1402

جراحی لاپاراسکوپی رحم و تخمدان

جراحی خارج کردن رحم و تخمدان ها  یا laparoscopic hysterectomy به روش باز و یا لاپاراسکوپی در حدود400هزار مورد در کشور سالانه انجام میشود.اغلب جراحی های خارج کردن رحم و یا تخمدان ها و همچنین جدا سازی میوم ها با روش جراحی باز انجام میشود.دکتر پرهام فراهانی متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی میباشند که جراحی لاپاراسکوپی […]