لیزر هموروئید در تهران+هزینه1402

لیزر هموروئید در تهران

فهرست مطالب لیزر هموروئید در تهران  یکی از نوین ترین درمان های هموروئید میباشد.اینکار در یک جلسه و با خواب مصنوعی و یا همان بیهوشی انجام میشود.دکتر پرهام فراهانی متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی ،لیزر هموروئید در کرج را برای مراجعین محترم انجام میدهند.درمان همورورئید در مراحل اول شامل تغییر سبک زندگی و مصرف دارو […]

درمان فیشر در تهران+هزینه 1402

لیزر فیشر در تهران

فیشر عبارت است از یک ترک خوردگی یا پارگی در مخاط مقعد که میتواند موجب ایجاد درد یا سوزش خفیف تا شدید شود.کانال مقعد آخرین قسمت از دستگاه گوارش میباشد که به صورت یک کانال حدودا 10سانتی متری بوده و وظیفه انتقال مدفوع برای دفع و خارج شدن از سوراخ مقعد را بر عهده دارد.منشا […]