مراقبت های بعد از لیزر شقاق

مراقبت های بعد از لیزر شقاق

لیزر فیشر یا شقاق یکی از جراحی های معجزه آسا برای بیماران میباشد.با انجام اینکار درد و وسوزش بیماران پس از گذشت دوران نقاهت به میزان چشم گیری کاهش پیدا کرده و علائم آزار دهنده بیمار فروکش میکنند.لیزر فیشر معمولا همراه با یک برش بسیار کوچک در کنار مقعد برای تنظیم میزان کشش عضله اسفنکتر […]

درمان فیشر در تهران+هزینه 1402

لیزر فیشر در تهران

فیشر عبارت است از یک ترک خوردگی یا پارگی در مخاط مقعد که میتواند موجب ایجاد درد یا سوزش خفیف تا شدید شود.کانال مقعد آخرین قسمت از دستگاه گوارش میباشد که به صورت یک کانال حدودا 10سانتی متری بوده و وظیفه انتقال مدفوع برای دفع و خارج شدن از سوراخ مقعد را بر عهده دارد.منشا […]